Español
Cursos de xinès a Girona

Acadèmia CONFUCI - Centre de Cultura Xinesa

Acadèmia CONFUCI - Centre de Cultura Xinesa

TRADUCCIÓ / INTERPRETACIÓ DE XINÈS

  • Traducció: Xinès <-> Espanyol, Català, Anglès
  • Interpretació: Xinès <-> Espanyol, Català

Traducció:

  • Documents comercials, empresarials, científics - tècnics.
  • Catàlegs, fulletons, documentacions, manuals d’instruccions.
  • Pàgines web.
  • Correspondència.
  • Articles, monografia, premsa, bibliografia.
  • Expedients adoptius i informes de seguiment.

Interpretació:

  • Reunions, Trobades, Visites, Fires, Judicis, Entrevistes, Conferències, etc.